10ml Ce we Fda bilen bir gezek ulanylýan nusga alma toplumy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi:

Giriş: Programma

Nazofargeal / orofargeal nusgalaryny ýygnamak, daşamak we saklamak.

Dürli VTM opsiýalary

Wirus-hereketsizVTMw / guanidin duzlary: wirus wirusynyň durnuklylygyny saklaýar.

Wirusy hereketsizleşdirýän VTM w / o quanidin duzlary: RNA-nyň bitewiligini saklaň we PCR inhibisiýasyny aýlaň.

Wirus transport serişdesi: wiruslary uzak wagtlap saklaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* wideo

* Düşündiriş

Potensial 10ml ýygnamak turbasy + 3ml / 6ml VTM
Tölegiň şerti T / T.
MOQ 1000PCS
Gurşun wagty 7 gün
Üpjünçilik ukyby 3000000 sany/ aý
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Gaplamak görnüşi 10000 sany karton / karton
Jemi agram 14kg
Gaplamak göwrümi 51 * 32 * 58 sm / katon
Hil kepilnamasy ISO 13485 / CE

* önümi ulanmak

spection

Flocked Swab aýratynlyklary
Dürli turbalar üçin birnäçe nokat.
Hasany ygtybarly we aňsat döwmäge mümkinçilik berýän galypdan kesilen nokat.
Liquidokary suwuklyk siňdiriş we çalt awtomatiki elýusiýa.

product

Syzdyryjy goragly turbalar
Konusly / Öz-özüňi durýan aşaky we aňsat nusgalary aýyrmak üçin giň yubkaly esas.
Dürli synag zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 3 dürli ululykda geliň
Nusgalaryň howpsuz daşalmagyny üpjün etmek üçin syzdyryjy nurbat gapagy bilen gelýär.

Syzdyryjy goragly turbalar
Konusly / Öz-özüňi durýan aşaky we aňsat nusgalary aýyrmak üçin giň yubkaly esas.
Dürli synag zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 3 dürli ululykda geliň
Nusgalaryň howpsuz daşalmagyny üpjün etmek üçin syzdyryjy nurbat gapagy bilen gelýär.

Aýratynlyklary:
1.Romtemperatura durnuklylygy, kärendesine alnan DNK we RNAofvirus.
2.2.Wirusly, bakteriýaly we kömelekli pat genini netijeli işjeňleşdirýär. Nusgalary daşamaga mümkinçilik berýär.
3. Swabisiň doly gabat gelendigine göz ýetirmek üçin vTM-iň uly göwrümi. Synag we saklamak üçin birnäçe bölege bölünip bilner.

product
product

Wirus transport serişdesi (açyk gülgüne suwuklyk)
Programma: şübheli ýagdaýlar, kesellere gözegçilik we has gowusy P3 laboratoriýasy. Reagentiň ady: Hankyň deňagramly duz ergini-irinli albumin

Aýratynlyklary:
1. Durnuklaşdyrmak üçin belok, bakteriýa we kömelek hapalanmagyny azaltmak üçin antibiotikler we bitarap pH-ni goramak üçin bufer bar.
2. Nusga ýygnalan wagty orta derejäni üpjün etmek üçin fenol gyzyl pH görkezijisini ulanýar.
3. Wiruslary barlygy bilen uzak möhletli saklamak üçin goraýar
krioprotektant.

* Arza

product
product

Nazofargeal / orofargeal nusgalaryny ýygnamak, daşamak we saklamak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň