200ul uzaldylan Univershliumumy aç-açan süzgüç Pipette Maslahatlar RNase DNase Mugt

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: CT200A-1-TFS

Giriş: Univershliumumy 200ul (uzaldylan) turbanyň maslahatlary, süzgüç elementi, gowy gidrofobiýa bilen 96 guty tebigy reňk.Highokary aç-açan PP materialyndan, ösen tehnologiýadan ýasalan uç, ýokary takyklyk bilen göni.Dürli turbalara uýgunlaşdyrylan: Gilson, Eppendorf, Termofişer.Fin, Dragonlab, Qiujing we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* wideo

* Düşündiriş

Potensial 200ul
Tölegiň şerti T / T.
MOQ 4800PCS
Gurşun wagty 15Günler
Üpjünçilik ukyby 4800000PCS / aý
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Reňk Aç-açan
Hil kepilnamasy ISO 13485/ CE

* Spesifikasiýa

spection

* düşündiriş

product

Import medisina derejesindäki polipropilen (PP) -den öndürilen, iň ýokary hilli görnüş, egilmeýän, Pirogensiz, Dnazasyz, Rnase-den, aç-açan, nusga geçirmek we synagdan geçirmek üçin ähli turbalar bilen deňeşdirip bolýar.

Aýratynlyklary:
1. Çig maly gözden geçiriň we berk prosesde öndürilýär, ähli maslahatlar ajaýyp takyklyk we takyklyk bilen.
2. Içki ýüzünde ýörite silikonizasiýa, suwuk ýelmeşmäniň we takyk nusganyň geçirilmegini üpjün etmeýär.
3. Adaty maslahatlar we süzgüçli maslahatlar awtoklawirlenip bilner, ýokary temperaturany sterilizasiýa edip bolar.
4. Çekilen maslahatlar şöhlelenme bilen öňünden sterilizasiýa edilip bilner
5. Dnase, Rnase, Pirogensiz

product

Dürli turbageçiriji maslahatlarymyz bar: süzgüç ýa-da süzgüç däl;önelgesiz ýa-da önelgesiz;ähliumumy, pes saklanmak, uzynlyk, geçiriji maslahatlar;gök, sary, açyk reňk;guty we gaplanan, doldurylan raf;Tecan seriýasy, Termo-klip seriýasy.Pls, hyzmat işgärlerimize siziň talaplaryňyzy aýdyň. Bizde size zerur turbageçiriji görnüşi bar.

* Arza

application

Laboratoriýa

application

Ylmy gözleg

application

Keselhana

application

suwuk işlemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň