Biz hakda

Blemgoşar

Kompaniýanyň tertibi

“Siamen blemgoşar Medisina Tehnologiýasy Co., Ltd.” 2011-nji ýylda döredilip, kenarýaka ajaýyp şäher Sýamen şäherinde ýerleşýär.Bir gezek ulanylýan lukmançylyk plastmassa gap-gaçlaryny we laboratoriýa enjamlaryny satmakda ýöriteleşýäris, 10 ýyldan gowrak dowam eden tagallalar bilen, dogruçyl we ygtybarly topar döredip, baý satuw tejribämiz bar.

Önümlerimiz

Esasy önümlerimiz, öz-özüňi barlamak üçin Covid-19 Antigen Rapid Test, wirus nusgalaryny ýygnaýan turba toplumlary, Rapid test kit.swabs, Covid-19 Antigen Rapid Test (tüýkülik ýygnamak), dürli laboratoriýa sarp ediş materiallary, termiki welosipedler, ventilyatorlar, kislorod generatorlary, sentrifugalar, turbalar, metal hammamlar we ş.m. Geljekde kompaniýa önüm kategoriýalaryny kämilleşdirmegi dowam etdirer we müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrar.

Üstünliklerimiz

Biz bir nokatly lukmançylyk üpjünçiligi wilkasy;dostlukly we ýokary hünärli hünärmenler toparydyrys.Halkara ülňülerine laýyklykda önümlerimiziň köpüsi ISO9001, ISO13485, CE tassyklamasyndan geçdi, olaryň käbiri FDA hasaba alyndy.Gowy hil we durnuklylyk synag maglumatlarynyň takyklygyny we dogrulygyny üpjün edýär.OEM we ODM ýaly beýleki hyzmatdaşlygyň ýollary, müşderiler bilenem gowy ösýäris.Bäsdeşlik bahasy we mukdary önümlerimizi lukmançylyk bazarynda ileri tutdy.

about
about
about

Hyzmatlarymyz

Hyzmat maksadymyz lukmançylyk edaralaryny, üçünji tarap lukmançylyk synag barlaghanalaryny, dürli içerki we daşary ýurt anyklaýyş kompaniýalaryny, önümçilik bölümlerini we halk köpçüligini öz içine alýar.Önümlerimiz esasan ABŞ-a, Europeanewropa Bileleşiginiň ýurtlaryna, Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa, Hindistana eksport edilýär.
Şeýle hem, ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris we käbir önümler nusgalary mugt berip bilerler.Düzülip bilinýän mazmun öz içine alýar: logo, bellik, önüm gaplamasy we daşky guty.