Bir gezek ulanylýan nusga ýygnamak toplumy tüýkülik ýygyndysy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: YMSA-1

Giriş: Innowasiýa we ygtybarly konserwatiw çözgüt

DNK konserwatiw çözgüdi

Enhli ferment we mikrob işjeňligini saklap, tüýkülik nusgalarynda DNK-ny doly durnuklaşdyryň.

Aşakdaky akymlary gaýtadan işlemek üçin DNK-nyň gurluşyny we bitewiligini doly saklaň.

RNK konserwatiw çözgüdi

Dokumalara çalt aralaşýar, netijede RNK derrew durnuklaşýar we RNK aňlatma nagşy saklanýar.

Ygtybarly gen aňlatmasy we gen profilli maglumatlar

Bir nusgany doňdurmagyň ýerine otag temperaturasynda amatly we ygtybarly işlemek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* wideo

* Düşündiriş

Potensial 2ml
Tölegiň şerti T / T.
MOQ 500 toplumlar
Gurşun wagty 7 gün
Üpjünçilik ukyby 3000000 sany/ aý
Üpjünçilik ukyby Aýda 800000 toplum
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Jemi agram 23kg
Gaplamak görnüşi 10kits / guty, 500kits / karton
Gaplamak göwrümi 73 * 57 * 41 sm / karton
Hil kepilnamasy ISO 13485 / CE

* önümiň beýany

product
product

Önüm dizaýny
2 ML konserwatiw ergin bilen dolduryldy.
Täsin huni dizaýny: dökülmeginiň ýa-da yza gaýdyp gelmeginiň öňüni alyň.
Ulanmak aňsat: Kolleksiýa turbasynyň uzynlygy 11,5 santimetr, bir eliňiz bilen saklamak aňsat.

* önümi ulanmak

spection

* Tehniki parametrler

product

DNK konserwatiw çözgüdi bilen tüýkülik ýygyndysy
Model belgisi: YMSA-1D
Material: PP
Collectedygnan tüýküligiň mukdary: 1 / 2ML
Gorap saklamagyň wagty: Konserwatiw ergin otag temperaturasynda 5 ýyl durnuklydyr. Saklanan nusgalarda saliva DNK otag temperaturasynda 2 ýyl durnuklydyr.
Sykyş güýji: -95kPa
“Downsteam” programmalary: NGS , WES, mikroarraýlar

RNA konserwatiw çözgüdi bilen tüýkülik ýygyndysy
Model belgisi: YMSA-1G
Material: PP
Collectedygnan tüýküligiň mukdary: 2ML
Gorap saklamagyň wagty: Konserwatiw ergin otag temperaturasynda 1 ýyl durnuklydyr. Saklanan nusgalarda saliva DNK, otag temperaturasynda 15 gün, 4 Selsiýada 60 gün durnuklydyr.
Sykyş güýji: -95kPa
Downsteam programmalary : PCR

* Tehniki parametrler

product

DNK konserwatiw çözgüdi bilen tüýkülik ýygyndysy
Model belgisi: YMSA-1D
Material: PP
Collectedygnan tüýküligiň mukdary: 1 / 2ML
Gorap saklamagyň wagty: Konserwatiw ergin otag temperaturasynda 5 ýyl durnuklydyr. Saklanan nusgalarda saliva DNK otag temperaturasynda 2 ýyl durnuklydyr.
Sykyş güýji: -95kPa
“Downsteam” programmalary: NGS , WES, mikroarraýlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň