ESR vakuum gan ýygnamak turbasy CE tassyklandy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: BL007
Giriş:
Natriý sitrat1: 4 (bellikli 4NC, gara)
Natriý sitratyň konsentrasiýasy 3,8% antikoagulyant we ganyň mukdary 1: 4.Adatça ganyň çökündilerini barlamak üçin ulanylýar, antikoagulyantyň köp mukdary gany suwuklandyrýar we şonuň üçin ganyň çökündileriniň tizligini ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* wideo

* Düşündiriş

Potensial 1.6-10ml
Tölegiň şerti T / T.
MOQ 1200 HK
Gurşun wagty 15 gün
Üpjünçilik ukyby 1000000 PCS / aý
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Hil kepilnamasy ISO 13485 / CE

* Spesifikasiýa

micro blood collection tube

* Aýratynlyklary

Qualityokary hilli turba
1. qualityokary hilli PET materialyny ulanmak, durnukly tebigat we howanyň berkligi gowy.
Howpsuzlyk gapagy
1. omaticokary hilli sintetiki butil kauçuk saklaýjyny saýlamak, awtomatiki analizator punksiýa nusgasy üçin gaty amatly, howanyň berkligi, deşme güýji az, gaty az damja deşigi dakmaýar we iňňäni gysýar.
2. reňki rezin wilkanyň konfigurasiýasy, deşilen iňňäniň könelmegini azaltmak üçin punktura iňňesiniň ömri adaty rezin saklaýjydan iki esse köpdür.
3. Hat-da merkezden gaçyryş merkezinden gaçyryş we gapak açýanlar üçin amatly.
4. Kelläniň gapagynyň reňkleri halkara derejesinde kabul edilen standartlara laýyk gelýär.

micro blood collection tube

micro blood collection tube

Qualityokary hilli goşundylar
1. Goşundylaryň dürlüligi, görnüşleriň dürlüligi, spreý guratmak tehnologiýasynyň esasy ulanylyşy, birmeňzeş, ýumşak, düýpli antikoagulyant täsiri.
2. Gan nusgalarynyň we goşundylaryň paýynyň takykdygyny anyklamak üçin wakuumy takyk düzüň.

Belligi özleşdiriň
1. Müşderiniň talaplaryna baglylykda dürli kesgitleýji materiallar we bellikler, kesgitlemek aňsat, has geýip bolýan “Prefabricated bar” kody düzülip bilner.

micro blood collection tube

* Wakuum gan ýygnamak turbalary kliniki gan barlagyna degişlidir we gan öýjükleriniň derňewi üçin amatlydyr
Turbalaryň içki diwarlary analitiki synagdan ozal nusgany durnuklaşdyrmak we saklamak üçin döredilen dürli goşundylar bilen örtülendir
* Gyzyl: goşundy däl —— Serum
* Gyzyl: Palta işjeňleşdiriji —— Serum
* Sary: Gel we palta işjeňleşdiriji —— Serum
* Gyrmyzy: ETDA K2 / ETDA K3 —— Bütin gan
* Gara: 3,8% natriý sitrat (1: 4) —— Bütin gan
* Gök: 3,2% natriý sitrat (1: 9) —— Bütin gan ýa-da plazma
* Greenaşyl: Lityum Geparin / Natriý Geparin —— Plazma
* Çal reňk: Glýukoza - Plazma

micro blood collection tube


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň