Plastmassa we aýna Greenaşyl Geparin vakuum gan ýygnamak turbasy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: BL004
Giriş:
Geparin natriý / litiý
(Geparin turbalary, logo: NH ýa-da LH, ýaşyl)
Geparin, sulfat toparlary we güýçli negatiw zarýadlary bolan mukopolisakaridiň bir görnüşidir.Serit endopeptidazyny öçürmek üçin antitrombin III-i ýeňilleşdirýär we şonuň üçin trombiniň emele gelmeginiň öňüni alýar. Şeýle hem gan trombositleriniň Geparin turbalarynyň birleşmeginiň öňüni alýar, adatdan daşary ýagdaýlarda biohimiýa synaglarynda we gan aýlanyşynda synaglarda ulanylýar.Geparin turbalary hem elektrolitleri barlamak üçin iň gowy saýlawdyr.Ganyň nusgalarynda natriý barlanylanda, heparin natriýini ulanyp bolmaýar, şonuň üçin netijelere täsir edip biler. Mundan başga-da, heparin turbalary ak gan öýjüklerini sanamak we sortlamak üçin ulanylyp bilinmez, sebäbi heparin ak gan öýjükleriniň birleşmegine sebäp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* wideo

* Düşündiriş

Potensial 2-10ml
Tölegiň şerti T / T.
MOQ 1200 HK
Gurşun wagty 15 gün
Üpjünçilik ukyby 1000000 PCS / aý
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Hil kepilnamasy ISO 13485 / CE

* Spesifikasiýa

* Aýratynlyklary

Qualityokary hilli turba
1. qualityokary hilli PET materialyny ulanmak, durnukly tebigat we howanyň berkligi gowy.
Howpsuzlyk gapagy
1. omokary hilli sintetiki butil kauçuk saklaýjyny saýlamak, awtomatiki analizator punktuar nusgasy üçin örän amatly, onuň berkligi, deşme güýji az, gaty az damja deşigi dakmaýar we iňňäni gysýar.
2. Aýratyn rezin wilkanyň konfigurasiýasy, deşilen iňňäniň könelmegini azaltmak üçin punktura iňňesiniň ömri adaty rezin saklaýjydan iki esse köpdür.
3. Hat-da merkezden gaçyryş merkezinden gaçyryş we dekaper üçin amatly.
4. Kelläniň gapagynyň reňkleri halkara derejesinde kabul edilen standartlara laýyk gelýär.

micro blood collection tube

micro blood collection tube

Qualityokary hilli goşundylar
1. Goşundylaryň dürlüligi, görnüşleriň dürlüligi, spreý guratmak tehnologiýasynyň esasy ulanylyşy, birmeňzeş, ýumşak, düýpli antikoagulyant täsiri.
2. Gan nusgalarynyň we goşundylaryň paýynyň takykdygyny anyklamak üçin wakuumy takyk düzüň.

Belligi özleşdiriň
1. Müşderiniň talaplaryna baglylykda, anyk kesgitleýji dürli materiallar we bellikler, kesgitlemek aňsat, has geýip bolýan “Prefabrikated bar” kody düzülip bilner.

micro blood collection tube

* Wakuum turbalarynyň klassifikasiýasy

Gapagyň reňki Spesifikasiýa
Gyzyl Goşmaça turba ýok
Gyzyl Garynlaşma turbasy
Sary Geliň / koagulantyň bölünişi
Greenaşyl Geparin natriý
Gök Natriý sitrat1: 9
Gyrmyzy EDTAK2 / EDTAK3
Gara Natriý sitrat1: 4
Çal Ganyň glýukoza turbasy

micro blood collection tube


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň